Araksa Tea Garden ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง เชียงใหม่ บนเนินเขาเขียวชอุ่มตลอดปี เชี่ยวชาญด้านการผลิตชาอัสสัมคุณภาพสูง เป็นชาดำที่ตั้งชื่อตามชื่อภูมิภาคปลูกชาที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ชมความงาม เที่ยวไทย ที่สวนชาที่เขียวชอุ่มและเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการปลูกชาตั้งแต่ต้น ลงมือปฏิบัติจริงขณะเรียนรู้วิธีถอนใบชาจากที่ถอนใบชาประจำบ้าน ชมการแปรรูปใบด้วยวิธีดั้งเดิม และเพลิดเพลินกับชาสักถ้วยและขนมไทยโบราณ “ชื่ออารักษ์” แปลว่า “รักษา” ในภาษาสันสกฤต ปรัชญาที่ Araksa คือการอนุรักษ์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยรอบและวัฒนธรรมท้องถิ่น เราหลงใหลในการสร้างระบบนิเวศที่สามารถรักษาทั้งธุรกิจและสิ่งแวดล้อมที่เราใช้อยู่ เที่ยวไทย ที่อารักษ์เราเชื่อว่าคุณภาพเกิดจากสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม ความยั่งยืนคือแนวทางในการจัดหาชาคุณภาพสูง และเราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องจะทำงานร่วมกับอุดมการณ์นี้ การอนุรักษ์ สวนตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่กำหนด เราไม่รุกล้ำเกินขอบเขต เราเชื่อว่าความรับผิดชอบไม่ได้เป็นเพียงการปกป้องสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย สวนทั้งหมดได้รับการรับรองจาก USDA และ EU ชาปลูก เก็บเกี่ยว และแปรรูปด้วยวิธีที่ยั่งยืนที่สุด เราไม่ใช้สารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตราย เราได้สร้างเขตกันชนตามธรรมชาติเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากอากาศและดิน และเรายังคงถอนด้วยมือแทนที่จะใช้เครื่องจักรเพื่อใช้พลังงานสะอาด” สวนชาอารักษ์ Araksa Tea Garden ตั้งอยู่บนเนินเขาเขียวขจีที่สวยงามในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย เชี่ยวชาญในการผลิตชาอัสสัมคุณภาพสูง สวนชาครอบคลุมพื้นที่ 111 เอเคอร์และประกอบด้วยต้นชาที่มีอายุตั้งแต่ 40 ถึง 70…