การใช้งานระบบโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้น นอกจากอุปกรณ์หลักอย่างแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่แล้ว อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก็จำเป็นต้องได้รับการออกแบบและผลิตเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ด้วย  ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สายไฟโซล่าเซลล์ เพราะการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้สายไฟที่เหมาะสมและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ดังนั้น ก่อนการติดตั้งและใช้งานระบบโซล่าเซลล์ เราจำเป็นต้องเรียนรู้และให้ความสำคัญกับเรื่องของสายไฟโซล่าเซลล์มากพอๆ กับอุปกรณ์อื่นๆ เพราะหากเลือกใช้สายไฟโซล่าเซลล์ผิดประเภท ก็อาจส่งผลเสียตามมาได้ สายไฟโซล่าเซลล์ขนาดต่างๆ ที่ควรรู้ สำหรับขนาดต่างๆ ของสายไฟโซล่าเซลล์ที่มีการผลิตและนำมาใช้งานในระบบโซล่าเซลล์นั้น ถือว่ามีหลายขนาดพอสมควร ซึ่งความหลากหลายนี้ เกิดขึ้นจากความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานในระบบโซล่าเซลล์ที่มีขนาดต่างๆ นั่นเอง โดยลักษณะของสายไฟจะเป็นแบบ PV1-F ซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับไฟแบบ AC หรือ DC โดยเฉพาะ และในปัจจุบันสายไฟก็มีตั้งแต่ขนาด 30A แบบ PV1-F 1*1.52 mm ไปจนถึงขนาด 218A แบบ PV1-F 1*352 mm สามารถแจกแจงได้ดังนี้ 1.สายไฟขนาด 30A แบบ PV1-F 1*1.52 mm เหมาะสมกับการใช้งานกับไฟแบบ AC 0.6/1kV; DC 1.8kV 2.สายไฟขนาด 41A…