ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์อีกมายมาย ที่ต่อไปที่ไปมา คือ ถนนออร์ซาร์ด เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเกาะสิงคโปร์ และจะมีสินค้าแบรน์เนมรุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า  ที่ตั้งอยู่บนถนนนี้เป็นแห่งแรกเพราะ ว่าสิงคโปร์มีท่าเรือ และเรือสินค้าทุกลำจะต้องผ่านมาที่ท่าเรือสิงคโปร์นี้เสมอ  ยังมีที่เที่ยวอีกที่ไม่คาดคิดว่าจะมีอยู่ประเทศสิงคโปร์ คือ ย่านลิตเติ้ล อินเดีย เป็นย่านเก่าแก่ของคนอินเดียในประเทศสิงคโปร์  ไฮไลท์ของลิตเติ้ลอินเดียที่ประเทศสิงคโปร์ที่ใครก็ต้องแวะคือ  ห้างมุสตาฟา สิ่งที่แนะนำให้ซื้อคือ น้ำหอม เพราะราคาถูกมาก ที่ประเทศสิงคโปร์ ยังมีวัดศรีมาริอัมมันต์ วัดฮิดูโบราณที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์ ตั้งอยู่ในไชน่าทาวน์ หรือที่ชาวไทยเรานิยมเรียกกันจนติดปากว่า วัดแขกสิงคโปร์  และที่ประเทศสิงคโปร์ ยังมีสวนนกจูร่ง สวนนกขนาดใหญ่ 4 กรง ที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ และยังแนะนำให้ไปนั่ง Singapore flyer ชิงช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ค่าขึ้นประมาณ  33 ดอลล่า สิงคโปร์ ยังมีวัดเจ้าแม่กวนอิม ย่านไชน่าทาวน์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านที่เดินทางมายังประเทศสิงคโปร์ หลังจากนั้นพาไปสู่  วัดเขี้ยวแก้ว วัดนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยทุนสร้างกว่า  53 ล้านเหรียญสิงคโปร์ จึงทำให้ประเทศสิงคโปร์ มีวัดอยู่ค่อนข้างหลายวัดมากมาย จนทำให้ทัวร์สิงคโปร์ครั้งนี้ตื่นตาตื่นใจในสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ รวมไปถึงสถานที่ช้อปปิ้งที่ประเทศสิงคโปร์ ที่รวมของแบรน์เนมชื่อดังมากมาย