สายไฟโซล่าเซลล์มีกี่ประเภท เลือกอย่างไรให้เหมาะสม

การใช้งานระบบโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านั้น นอกจากอุปกรณ์หลักอย่างแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่แล้ว อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ก็จำเป็นต้องได้รับการออกแบบและผลิตเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการนำมาใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ด้วย  ซึ่งหนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ สายไฟโซล่าเซลล์ เพราะการเชื่อมต่อระบบโซล่าเซลล์ทั้งหมดจำเป็นต้องใช้สายไฟที่เหมาะสมและได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ดังนั้น ก่อนการติดตั้งและใช้งานระบบโซล่าเซลล์ เราจำเป็นต้องเรียนรู้และให้ความสำคัญกับเรื่องของสายไฟโซล่าเซลล์มากพอๆ กับอุปกรณ์อื่นๆ เพราะหากเลือกใช้สายไฟโซล่าเซลล์ผิดประเภท ก็อาจส่งผลเสียตามมาได้

สายไฟโซล่าเซลล์ขนาดต่างๆ ที่ควรรู้

สำหรับขนาดต่างๆ ของสายไฟโซล่าเซลล์ที่มีการผลิตและนำมาใช้งานในระบบโซล่าเซลล์นั้น ถือว่ามีหลายขนาดพอสมควร ซึ่งความหลากหลายนี้ เกิดขึ้นจากความเหมาะสมกับการนำไปใช้งานในระบบโซล่าเซลล์ที่มีขนาดต่างๆ นั่นเอง โดยลักษณะของสายไฟจะเป็นแบบ PV1-F ซึ่งเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับไฟแบบ AC หรือ DC โดยเฉพาะ และในปัจจุบันสายไฟก็มีตั้งแต่ขนาด 30A แบบ PV1-F 1*1.52 mm ไปจนถึงขนาด 218A แบบ PV1-F 1*352 mm สามารถแจกแจงได้ดังนี้

1.สายไฟขนาด 30A แบบ PV1-F 1*1.52 mm เหมาะสมกับการใช้งานกับไฟแบบ AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

2.สายไฟขนาด 41A แบบ PV1-F 1*2.52 mm เหมาะสมกับการใช้งานกับไฟแบบ AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

3.สายไฟขนาด 55A แบบ PV1-F 1*4.02 mm เหมาะสมกับการใช้งานกับไฟแบบ AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

4.สายไฟขนาด 70A แบบ PV1-F 1*6.02 mm เหมาะสมกับการใช้งานกับไฟแบบ AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

5.สายไฟขนาด 98A แบบ PV1-F 1*102 mm เหมาะสมกับการใช้งานกับไฟแบบ AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

6.สายไฟขนาด 132A แบบ PV1-F 1*162 mm เหมาะสมกับการใช้งานกับไฟแบบ AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

7.สายไฟขนาด 218A แบบ PV1-F 1*352 mm เหมาะสมกับการใช้งานกับไฟแบบ AC 0.6/1kV; DC 1.8kV

ซึ่งสายไฟทั้ง 7 แบบนี้ มีขนาดที่แตกต่างกันไป การเลือกนำมาใช้งานจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงขนาดของแผงโซล่าเซลล์ ขนาดของแบตเตอรี่และความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้ด้วย ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมคือการคำนวณขนาดของแผงโซล่าเซลล์กับขนาดของแบตเตอรี่และความต้องการใช้งานไฟฟ้าร่วมกัน เมื่อคำนวณได้แล้ว จึงนำมาเลือกขนาดสายไฟที่เหมาะสม

ส่วนการเลือกใช้ สายไฟโซล่าเซลล์ ที่เหมาะกับการใช้งานนั้น มีความสำคัญมากต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงานของระบบโซล่าเซลล์มาก เพราะหากเลือกใช้งานผิดประเภท ย่อมนำมาซึ่งความเสียหายหลายประการ เช่น การใช้สายไฟที่มีขนาดเล็ก แต่ผู้ใช้มีความต้องการใช้ไฟมากและใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด แม้ในระยะแรกการทำงานอาจยังไม่เกิดผลเสีย เนื่องจากสายไฟที่ใช้เป็นสายไฟใหม่ แต่เมื่อใช้ไปเรื่อยๆ จะพบว่ากระแสไฟที่ผลิตได้เริ่มลดลงและใช้ไฟไม่ได้มากตามที่ต้องการ

ดังนั้น อย่าเผลอมองข้ามในเรื่องของความเหมาะสมกันไปนะคะ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของระบบโซล่าเซลล์ให้ดีขึ้นแล้ว ยังช่วยให้เราคืนทุนได้เร็วขึ้นอีกด้วย